Wie zijn wij?

Wij zijn de stichting Interkerkelijk Contactpunt Mantelzorg Emmen.
Ons doel is, om in de eigen buurt of wijk mantelzorgers te ondersteunen en hen met elkaar in contact te brengen.

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u minimaal 3 maanden en 8 uur per week voor een naaste zorgt, of als u dit minder dan een jaar geleden heeft gedaan.

Wat is mantelzorg?

Zorgen voor een (chronisch) zieke partner, gehandicapt kind, broer, zus, familielid, buurman, ….
De zorg kan langdurig en intensief zijn.
Het kan leiden tot bijvoorbeeld oververmoeidheid en stress.
Nederland telt 2,4 miljoen mantelzorgers.

Wat kunnen wij betekenen voor de mantelzorgers?

Belangenbehartiging, bijvoorbeeld door het aandacht vragen voor mantelzorg bij gemeente.
Informatieverstrekking over mantelzorg.
bemiddeling en de ‘weg wijzen’.
Organisatie van lotgenotenbijeenkomsten.
Organisatie van themabijeenkomsten.
Meewerken aan de organisatie van de week van de mantelzorg.

actueel

Brussengroep Emmen
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar die een broer of zus (brus) hebben die extra hulp krijgen, organiseert MEE Drenthe in samenwerking met Accare een gespreksgroep (Brussengroep) in Emmen. Er zijn zes bijeenkomsten in maart en april.
Lees meer..

Gun jij mantelzorgers ook een week vrij? Teken de petitie!

Vandaag is magazine Margriet in samenwerking met MantelzorgNL een petitie gestart om ervoor te zorgen dat alle mantelzorgers die dat willen tenminste één week op vakantie kunnen, zonder gedoe. Op papier is er vaak van alles mogelijk, maar in de praktijk valt het vaak niet mee vervangende zorg te regelen. Het is onduidelijk waar mensen terecht kunnen, of het aanbod voldoet niet aan de behoefte. Daar moet verandering in komen!

Wat kun jij doen om dit doel te bereiken?

Teken de petitie door naar de website www.mantelzorg.nl te gaan en daar ‘ga naar de petitie’ aan te klikken. Daar kun je de petitie tekenen.

Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering in de vorm van geld. Het bedrag is 160 euro.
Een mantelzorger kan alleen in aanmerking komen voor het compliment als iemand anders hem of haar voordraagt. Alleen professionals of vrijwilligers uit het zorgnetwerk van de zorgvrager (moet woonachtig zijn in de gemeente Emmen) kunnen een mantelzorger voordragen. Bijvoorbeeld iemand van het contactpunt mantelzorg, Welzijnsgroep Sedna, een thuiszorgmedewerker, de huishoudelijke hulp of  een fysiotherapeut. De zorgvrager kan zijn of haar mantelzorger dus niet voordragen.

Lees hier hoe je dit kunt aanvragen..