Wie zijn wij?

Wij zijn de stichting Interkerkelijk Contactpunt Mantelzorg Emmen.
Ons doel is, om in de eigen buurt of wijk mantelzorgers te ondersteunen en hen met elkaar in contact te brengen.

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger als u minimaal 3 maanden en 8 uur per week voor een naaste zorgt, of als u dit minder dan een jaar geleden heeft gedaan.

Wat is mantelzorg?

Zorgen voor een (chronisch) zieke partner, gehandicapt kind, broer, zus, familielid, buurman, ….
De zorg kan langdurig en intensief zijn.
Het kan leiden tot bijvoorbeeld oververmoeidheid en stress.
Nederland telt 2,4 miljoen mantelzorgers.

Wat kunnen wij betekenen voor de mantelzorgers?

Belangenbehartiging, bijvoorbeeld door het aandacht vragen voor mantelzorg bij gemeente.
Informatieverstrekking over mantelzorg.
bemiddeling en de ‘weg wijzen’.
Organisatie van lotgenotenbijeenkomsten.
Organisatie van themabijeenkomsten.
Meewerken aan de organisatie van de week van de mantelzorg.

actueel

Beste mantelzorgers van Emmen-Noord, Emmen-Zuid en Emmen-Oost,

Gezien de maatregelen die de overheid heeft genomen in verband met het Coronavirus, kunnen alle geplande activiteiten natuurlijk niet doorgaan. Dat is heel jammer, maar uw gezondheid en die van uw naasten gaat natuurlijk voor alles!

We wijzen u nog op de website van de (landelijke) website van Mantelzorg.nl 

Daar staan allerlei tips voor deze ‘Coronatijd’: Wat je als mantelzorger wilt weten over het Coronavirus.

Blijf gezond!

Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering in de vorm van geld. Het bedrag is 160 euro.
Een mantelzorger kan alleen in aanmerking komen voor het compliment als iemand anders hem of haar voordraagt. Alleen professionals of vrijwilligers uit het zorgnetwerk van de zorgvrager (moet woonachtig zijn in de gemeente Emmen) kunnen een mantelzorger voordragen. Bijvoorbeeld iemand van het contactpunt mantelzorg, Welzijnsgroep Sedna, een thuiszorgmedewerker, de huishoudelijke hulp of  een fysiotherapeut. De zorgvrager kan zijn of haar mantelzorger dus niet voordragen.

Lees hier hoe je dit kunt aanvragen.