Activiteiten Noord : Bijeenkomsten , elke 3e woensdag van de maand, om 14.00 uur Activiteitenagenda mantelzorgcontactpunten :

  • 19 september om 14.00 uur in de Meerstede; creatief.
  • 17 oktober om 14.00 uur gezellige middag in de Meerstede
  • 4 t/m 11 november: week van de mantelzorg
  • 19 december 14.00 uur kerst programma creatief in de Meerstede.

In het nieuwe jaar wordt er voor gekozen op drie verschillende plekken in ‘Noord’ bij elkaar te komen. Tijd: 14.00 tot 16.00 uur -        De Meerstede: Nijkampenweg 77 -         Wijkcentrum Bargermeer: Dienstenhuus Bargermeertje. Winkelakkers 2 -        Centrum De Esch Voor deze activiteiten zijn er ook ‘Samen Uit’-bijeenkomsten. Hiervoor aanmelden 2 dagen tevoren bij Titia v.d.Berg E-mail : tavandenberg@home.nl